Sny

Série obsahuje 20 kolorovaných grafik. Každá z kompozic se nějakým způsobem vztahuje k určitému tématu či skupině témat, vzájemně propojených a spolu souvisejících. 20 originálů je vytištěno několikrát a jeden z tisků od každého originálu je nakonec vložen do šité vazby autorské knihy.

Pomíjivé proudění krve, dechu a životní síly. Každičká malá věc, kterou uděláme, ovlivňuje matku přírodu svým motýlím křídlem. A je jedno, za co se považujeme. Vždy budeme součástí přírody a měli bychom jí být vděční za vše, úplně vše. Za dokonalost která se opakuje v proudění žil našich i listů v našich lesích. Za toky krve i potoků, za kyslík přijímaný námi i za vzájemný prospěch s rostlinami. Za dech, srdce, pohyb, změnu, proudění, pomíjivost i stálost. Za dobro i zlo, noc i den, za tmu i světlo.

Živé pochází z mrtvého. Mrtvé pochází z živého. – Hlavním popudem této grafiky
byla fascinace strukturou mrtvých kmenů /pařezů. Nové, živé větvičky a rostliny vzešlé
z těchto pařezů ukazují na dokonalost přírodního systému, jeho soběstačnost a krásu.
Bojíme se smrti pouze proto, že bereme život jako samozřejmost. Ale to není. A bez
smrti by nebyl ani život. A pokud žijete ten svůj na plno, proč se bát smrti? Nikdo mi
nikdy pořádně nevysvětlil, co je na ní špatného. Vždyť díky ní mohou povstat nové věci.
vše bylo jednou nové. Díky ní mohou vyrůst nové stromy, a dát život jiným, stále živým.