Mrtví nevědí nic – PRODÁNO

Olej na plátně, 60 x 80 cm, 2023

Užívej si život se svou milovanou manželkou po všechny dny svého marného života, které ti Bůh dal pod sluncem, po všechny své marné dny. Vždyť to je tvá odměna v životě a ve tvé tvrdé práci, kterou pod sluncem s námahou vykonáváš. Cokoli můžeš dělat, dělej ze všech sil, protože v hrobě, kam odcházíš, není ani práce, ani plánování, ani poznání, ani moudrost.+

Kazatel 9: 9-10