Proměna

Akvarel na papíře, 2022

Ještě než se poprvé nadechla, ucítila v sobě, že něco není v pořádku.
Nakonec, po množství let a zim, zjistila, že v pořádku není vůbec nic.