Dobré a špatné

Olej na plátně, 100 x 80 cm, 2023

Žena hadovi odpověděla: „Ovoce ze stromů v zahradě smíme jíst. Ale o ovoci ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nebudete z něho jíst, ani se ho nedotknete, jinak zemřete.‘“
 Had na to ženě řekl: „Určitě nezemřete. Bůh totiž ví, že v den, kdy z něho něco sníte, se vám otevřou oči a budete jako Bůh – budete znát dobré a špatné.“

1. mo 3:2-5