Citadela

Jedná se o ilustrovanou knihu Citadela spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Kniha obsahuje 33 ilustrací uvnitř nebo na obálce. Cílem práce bylo vytvořit funkční publikovatelnou a umělecky hodnotnou knihu pomocí souboru ilustrací, které by vyjadřovaly hloubku literární předlohy a svou atmosférou působily uklidňujícím dojmem na čtenářovu mysl.

Projekt: Ilustrovaná kniha
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Práce: Ilustrace, grafický design, sazba
Realizace: 2022
Vydavatelství: Sutnarka

Tématem mé diplomové práce byla ilustrovaná kniha. Vybrala jsem si knihu Citadela, kterou napsal francouzský autor Antoine de Saint-Exupéry. Tuto nedokončenou knihu lze jen těžko shrnout, protože je psána prozaicky z pohledu panovníka, ale zároveň obsahuje filozofické úvahy o základních pravdách, Bohu a lidstvu. Přiklonila jsem se k vytvoření kolekce ilustrací, které by vyjadřovaly kontrast mezi pomíjivostí člověkem a stálostí Boha, spíše symbolicky, s využitím vizuální stránky hor. Experimentovala jsem s několika technikami a zkoušela strukturální grafiku, akvarel i olejomalbu. Během procesu jsem si uvědomila pravý účel své práce, protože jsem našla způsob, jak vyjádřit hlavní myšlenku Citadely. Citadela je místem posledního odporu a chrání město před vnějšími hrozbami. Exupéry přirovnává město k lidskému srdci. Také uvádí, že „monarcha“ je schopen postavit „citadelu“ v lidském srdci. Znamená to, že Bůh může opevnit náš vnitřní svět a zabránit mu v čemkoli ohrožujícím. Také bychom měli být ochotni změnit své nitro, abychom se stali lepšími k jeho obrazu. Tato myšlenka mě přivedla k vytvoření série obrazů popisujících imaginární místo v srdci člověka. Symbolizuje něco proměnlivého a nepopsatelného, ​​ale zároveň odráží něco statického a přesahujícího. Konečnou podobou mé práce je ilustrovaná publikovatelná kniha. Barevná paleta ilustrací byla zredukována na tmavě modrou, což podporuje soustředění čtení a je to pro mě barva, která nejvíce evokuje duchovní náladu. Doufám, že jsem vytvořila klidné místo pro milovníky Exupéryho knih. Takové místo, které by mohlo připomínat skutečnou citadelu. Takové, který odolá vnějším vlivům a ochrání samotné srdce.

Bůh může opevnit náš vnitřní svět a zabránit jakýmkoliv hrozbám.

…měli bychom být ochotni změnit své nitro, abychom se stali lepšími k jeho obrazu.