A beautiful place in a sad world

Projekt: Tvorba silent book
Autor: Stanislava Bílá
Práce: Ilustrace, grafický design, příprava obálky, sazba
Realizace: 2021

Jakmile jsem začala přemýšlet o tématu této série, věděla jsem, že chci v příběhu proniknout
hlouběji do jiného světa, ale zároveň se přidržet vlastní zkušenosti, něčeho svého.
Inspirovala mě současná situace ve světě plná problémů, které hýbou lidskými životy a
znesnadňují je. Prvotní myšlenkou tedy bylo znázornění lásky nebo přátelství jako místa,
kam se lze uchýlit v tomto měnícím se, nestálém světě plném nejistoty. Snovou barevnou
krajinu jsem měla na mysli už od začátku, ale dvojici jsem nejprve chtěla vyobrazit jako
zvířecí, ne lidskou. Původní představa o formě příběhu sestávala z ilustrací vyškrabaných
suchou jehlou, následně kolorovaných temperami. Během realizace ale podoba nabyla více
digitální formy, kombinované s uvolněnějšími formami hlubotisku, a tím získala i větší
kontrast.
Kreslený příběh znázorňuje setkání dvojice uprostřed zlého světa. Postavy se k sobě
přiblíží a zamilují, zatímco okolní svět chřadne a stává se stále ošklivějším. Nakonec se
stane místem, kde už vůbec nemohou být spolu. Nechtějí v něm existovat, a tak hledají
způsob, jak utéct jinam. Najdou místo, kde je příroda a svět je ještě nedotknutý. Na tom
místě si pohlédnou skrze oči do srdcí, a ocitnou se v úžasných krajinách. Vzájemně se
procházejí svými vnitřními světy a probouzí je k životu. Poté tyto dva světy splynou v jeden,
a oni se v něm setkají, čímž se naplní jejich záměr. Nakonec jsou postavy vyobrazeny v
reálném světě, ležíc v trávě pod soumrakem. Okolní svět se nezměnil, ale jejich nitro ano.

Vzájemně se procházejí svými vnitřními světy a probouzí je k životu. Poté tyto dva světy splynou v jeden,
a oni se v něm setkají, čímž se naplní jejich záměr.

Okolní svět ( tvořený převážně hlubotisky) vyjadřuje zlou dobu, jakoby konec
civilizace, kde jsou pokroucené hodnoty a poměry natolik zlé, že se rozpadají základní
kameny lidské společnosti. A tak se svět a existence v něm stávají nepříjemnými a drsnými.
I v téhle době vznikne pouto mezi dvěma lidmi, založené na jiných hodnotách, než
které propaguje svět. Chtějí pryč, ale není možné neexistovat v tomto světě. I to nejklidnější
a nejhezčí místo v přírodě je pod závojem temnoty.
Přesto tam mohou spolu být, a vnitřním spojením se každý ocitne v hlavě a v srdci
toho druhého – jejich vnitřní světy se prolnou, jak se uvnitř setkají. Vzájemně oživují své
vnitřní krajiny, jak se v nich prochází a přetváří je. Nakonec přeci jen našli místo, které se
vymyká zákonům vnějšího světa – uvnitř sebe sama.
Zároveň jsou ale fyzicky stále přítomní v reálném životě, a přesto nalézají vnitřní klid,
protože si uvědomí, že nelze utéct ani změnit realitu. Naopak, změnit svou vitřní realitu lze, a
to navzdory okolnostem.

Okolní svět se nezměnil, ale jejich nitro ano.


Díky této série jsem se naučila více překonávat strach díky vědomí, že experiment skýtá nové
možnosti a také to, že sice lze tvořit kreativní myslí, ale také samotné umění může naopak
tvořit nápady uvnitř nás, pokud se necháme tvarovat.