Jezdec na bílém koni

olej na plátně, 2021

Pak jsem uviděl otevřené nebe a bílého koně. Ten, kdo na něm seděl, se jmenuje Věrný a Pravý. Soudí spravedlivě a vede spravedlivou válku.

zjevení 19:11