Tvořím.
Kreslím, maluji, nebo tisknu.
A vždy do toho dávám své srdce.

Dostupné originály

Kontakt:
MgA. Stanislava Hořejší
anatsa48@gmail.com